For best experience please turn on javascript and use a modern browser!
You are using a browser that is no longer supported by Microsoft. Please upgrade your browser. The site may not present itself correctly if you continue browsing.
Wat houdt deze minor in?

In deze video vertellen studenten en docenten je wat je kunt verwachten van de Togaminor.

Deze minor besteedt aandacht aan de rechtsstatelijke context waarin juristen, en in het bijzonder de juridische togadragers, functioneren. De specifieke beroepsethische en gedragsrechtelijke kaders van de belangrijkste juridische rollen in de rechtsstaat worden behandeld. En wat is je rol als jurist in relatie tot actuele maatschappelijke ontwikkelingen zoals digitalisering? Uiteraard komt de organisatorische en sociaalpsychologische context waarin juristen werken ook uitgebreid aan bod.

Hoogleraren en gastsprekers uit de praktijk

Vier praktijkhoogleraren (leerstoel Openbaar Ministerie, leerstoel Rechtspleging, Leerstoel Advocatuur, en de Leerstoel Toegang tot Recht) nemen een deel van de hoorcolleges voor hun rekening. Ook komen er veel gastsprekers uit de praktijk langs. De minor zal dus niet alleen een serieuze bijdrage leveren aan je academische en professionele vorming, maar draagt zo ook bij aan je loopbaanoriëntatie.

Overzicht vakken

  • Juristen in de rechtsstaat (6 EC)
  • Beroepsethiek en integriteit voor juristen (6EC)
  • Mootcourt advocatentuchtrecht (3 EC)

De informatie in de Studiegids geldt voor het huidige studiejaar en kan voor het volgende jaar wijzigen. Vanaf juni is de informatie voor volgend studiejaar te vinden in de Studiegids.

Toelating

  • Studenten Rechtsgeleerdheid en studenten van universitaire interdisciplinaire studies, zoals PPLE, AUC en Europese studies die een 'law track' volgen. Volg je een universitaire bacheloropleiding, maar voldoe je niet aan de toelatingseis en wil je toch graag de minor volgen? Neem dan contact op met de coördinator. Deze minor is niet toegankelijk voor hbo-studenten.
  • NB 1: Deze minor is geen voorwaarde voor toelating tot de togaberoepen. Een aan de UvA voltooide bachelor Rechtsgeleerdheid met een daarna voltooide juridische master heeft altijd civiel effect.
  • NB 2: De minor dient in beginsel als geheel te worden gevolgd. Voor ALF-studenten zijn de afzonderlijke vakken wel los te volgen.

Vragen?

Prof. I. (Iris) van Domselaar

Stuur een e-mail aan de coördinator

Feiten & cijfers
Studielast
15 EC, 6 maanden
Voertaal
Nederlands
Locatie
Roeterseilandcampus