For best experience please turn on javascript and use a modern browser!
You are using a browser that is no longer supported by Microsoft. Please upgrade your browser. The site may not present itself correctly if you continue browsing.
Want to know more about how and where our members publish their research? Check out the lists selected publications from recent years below.
 • 2021

  Andone, C.  ; Leone, C. / Talking law in the EU: Clear language, rule of law and legitimacy in the European legal space [Conference Report]. In: International Journal of Law, Language & Discourse. 2021 ; Vol. 9, No. 1. pp. 73.

  Bartl, M.  ; Pijl, K. / From an extractive to a non-extractive economy: Disentangling the building blocks of non-extractive economic practices. In: International and Comparative Corporate Law Journal . 2021 ; Vol. 15, No. 2.

  Bartl, M. / On the Chances of Structural Pluralism in the Liberal Theory of Property : Reflection on Hanoch Dagan’s Liberal Theory of Property. In: International Journal of Law in Context. 2021.

  Bogoeski, V. / The Revision of the Posted Workers Directive as a Polanyian Response to Commodification of Labor in Europe. In: Global Perspectives. 2021 ; Vol. 2, No. 1.

  Bogoeski, V. / Book Review: Posted Work in the European Union: The Political Economy of Free Movement, Edited By Jens Arnholtz, Nathan Lillie (Routledge 2019, 226 pp). In: Comparative Labor Law & Policy Journal. 2021 ; Vol. 42, No. 1.

  Dankers-Hagenaars, D.L.M.T. (Editor) ; Loos, M.B.M. (Editor). / Jurisprudentie aansprakelijkheidsrecht, contractenrecht & goederenrecht 2021/2022. Den Haag : Boom juridisch, 2021. 577 p. (Jurisprudentie en documentatie).

  de Wolff, D.J.B. / De advocaat in dienstbetrekking. In: Tijdschrift voor Arbeidsrecht in Context. 2021 ; Vol. 2021, No. 4. pp. 174-181.

  de Wolff, D.J.B. / Het beheer van derdengelden door advocaten. In: Ars Aequi. 2021 ; pp. 1100-1104.

  de Wolff, D.J.B. / Schoon schip? Intern feitenonderzoek door advocaten. In: Advocatenblad. 2021 ; Vol. 2021, No. 5. pp. 57-60.

  de Wolff, D.J.B. / Advocaten op hun woord geloven?. In: Rechtstreeks. 2021 ; Vol. 2021, No. 3. pp. 11-12.

  de Wolff, D.J.B. / Intern (fraude)onderzoek door advocaten - werknemers in de knel?. In: ArbeidsRecht. 2021 ; Vol. 2021, No. 5. pp. 3-6.

  Eller, K.H. / Transnational Contract Law. The Oxford Handbook of Transnational Law. editor / P. Zumbansen. New York, NY : Oxford University Press, 2021. pp. 513-530 (Oxford handbooks).

  Eller, K.H. / Food chain certification and the social pluralism of competition law. Global Food Value Chains and Competition Law. editor / Ioannis Lianos ; Alexey Ivanov ; Dennis Davis. Cambridge University Press, 2021.

  Eller, K.H. / SDG 11: Sustainable Cities and Communities. UN Sustainable Development Goals 2030 and the Role of Private International Law. editor / Ralf Michaels ; Verónica Ruiz Abou-Nigm ; Hans van Loon. Intersentia, 2021. pp. 353-381

  Eller, K.H. / Rechtswissenschaft als transdisziplinäres Netzwerk : Zur Verortung von Rechtssoziologie und Rechtsvergleichung. In: Zeitschrift für Rechtssoziologie - The German Journal of Law and Society. 2021 ; Vol. 40, No. 2. pp. 338-369.

  Hindriks, G.A. / Kroniek passagiersrechten luchtvaart 2018-2020. In: Tijdschrift voor Consumentenrecht & Handelspraktijken. 2021 ; Vol. 2021, No. 6. pp. 337-348.

  Leone, C. / What solidarity? A look behind the veil of solidarity in “Corona times” contractual relations. In: Netherlands Journal of Legal Philosophy. 2021.

  Loos, M.B.M.  ; Luzak, J.A. / Update the Unfair Contract Terms directive for digital services. Brussels : European Parliament Think Tank, 2021. 64 p.

  Loos, M.B.M.  ; Luzak, J.A. / Pilot Consumentenzaken : Externe audit naar de dienstverlening van LegalGuard. Raad voor de Rechtsbijstand, 2021. 38 p.

  Loos, M.B.M. / The (proposed) transposition of the Digital Content Directive in The Netherlands. In: Journal of Intellectual Property, Information Technology and Electronic Commerce Law. 2021 ; Vol. 12, No. 2. pp. 229-240.

  Loos, M.B.M. / One day I’ll fly away…: Voucher schemes for cancelled package travel contracts after the outbreak of the Covid-19 pandemic. In: Journal of European Consumer and Market Law. 2021 ; Vol. 10, No. 3. pp. 122-124.

  Loos, M.B.M. / Homeward bound: package travel and unforeseen circumstances : Case note to Geschillencommissie Reizen 22 September 2020, reference code 29916/33919, and to Geschillencommissie Reizen 30 September 2020, reference code 28181/33982. In: Revue européenne de droit de la consommation (R.E.D.C.). 2021 ; Vol. 2021, No. 2. pp. 189-195.

  Loos, M.B.M. / De (voorgestelde) omzetting van de Richtlijnen verkoop goederen en digitale inhoud, Tijdschrift voor Consumentenrecht en handelspraktijken 2021/4, p. 216-228. In: Tijdschrift voor Consumentenrecht en handelspraktijken . 2021 ; Vol. 2021, No. 4. pp. 216-228.

  Loos, M.B.M. / Annulering van een pakketreisovereenkomst vanwege Covid-19. In: Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie. 2021 ; Vol. 2021, No. 7343. pp. 775-777.

  Loos, M.B.M. / Dwaling bij consumentenkoop en digitale inhoud. In: Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie. 2021 ; Vol. 2021, No. 7334. pp. 567.

  Loos, M.B.M. / Kroniek reisovereenkomst 2016-2021 (deel I). In: Tijdschrift voor Consumentenrecht & Handelspraktijken. 2021 ; Vol. 2021, No. 6. pp. 329-336.

  Loos, M.B.M. / Annotatie. In: Nederlandse Jurisprudentie. 2021 ; Vol. 2021, No. 46-47. pp. 5833-5844.

  Loos, M.B.M. / Annotatie. In: Nederlandse Jurisprudentie. 2021 ; Vol. 2021, No. 44. pp. 5591-5603.

  Mak, C. / Mapping ‘Wild Zones’ of Globalisation: On Private Actors and the Rule of Law. In: International Journal of Law in Context. 2021 ; Vol. 17, No. 1. pp. 107-113.

  Mańko, R. / Judicial Decision-Making, Ideology and the Political: Towards an Agonistic Theory of Adjudication. In: Law and Critique. 2021.

  Mańko, R. / 'Our Fatherland Has Found Itself on the Verge of an Abyss' : Poland’s 1981 martial law, or the unexpected appearance of the state of exception under actually existing socialism. States of Exception: Law, History, Theory. editor / C. Cercel ; G.G. Fusco ; S. Lavis. Abingdon : Routledge, 2021. pp. 140-166 (Law and Politics: Continental Perspectives).

  Pijl, K.C.I. / De rol van banken in de transitie naar een duurzame economie : & een ode aan de fantasten en de dromers. In: Ars Aequi. 2021 ; pp. 790-792.

  Ucaryilmaz, T. / The Principle of Proportionality in Modern Ius Gentium. In: Merkourios : Utrecht Journal of International and European Law. 2021 ; Vol. 36, No. 1. pp. 14-32.

  van Duin, J.M.L.  ; van Gelder, E.M. / In de schaduw van het recht: over cODR, PayPal’s Resolution Centre en de verschuiving van buitengerechtelijke naar buitenwettelijke geschilbeslechting. Digitalisering en conflictoplossing. Wolters Kluwer, 2021. (Serie onderneming en recht).

  van Eechoud, M.M.M.  ; Ausloos, J.  ; Loos, M.B.M.  ; Mak, C.  ; Reinhartz, B.E.  ; Schumacher, L.D. ; Pol, L. / Data na de dood - juridische aspecten van digitale nalatenschappen : Onderzoek in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Instituut voor Informatierecht, 2021. 126 p.

  van Hoek, A.A.H. / Olie voor de troepen - over de NAVO als crediteur en de bevoegdheid van de Nederlandse rechter. In: Ars Aequi. 2021 ; Vol. 70, No. 1. pp. 55-66.(Supreme Site Services/Supreme Headquarters Allied Powers Europe; 3/02/20, ECLI ID: ECLI:EU:C:2020:638).

 • 2020

  Bartl, M 2020, Socio-Economic Imaginaries and European Private Law. in PF Kjaer (ed.), The Law of Political Economy: Transformation in the Function of Law. Cambridge University Press, Cambridge, pp. 228-253, The Law of Political Economy , Copenhagen, Denmark, 15/06/17. https://doi.org/10.1017/9781108675635.009

  Bartl, M 2020, 'Hayek Upside-Down: On the Democratic Effects of Transnational Lists', German law journal: review of developments in German, European and international jurisprudence, vol. 21, no. 1, pp. 57-62. https://doi.org/10.1017/glj.2019.96

  Bartstra, WJ, de Weijs, RJ & Jonkers, AL 2020, 'WHOA-Priority Rule en WHOA-initiatiefrechten: Gaten in schuldeiserbescherming bij reorganisaties', Tijdschrift voor Insolventierecht, vol. 26, no. 2, 15, pp. 96-108. <http://deeplinking.kluwer.nl/?param=00D351FB&cpid=WKNL-LTR-Nav2>

  Bekrycht, T & Mańko, R 2020, 'Polish Jurisprudence in the 20th Century: A General Overview', Review of Central and East European Law, vol. 45, no. 2-3, pp. 181-199. https://doi.org/10.1163/15730352-04502001

  Bekrycht, T & Mańko, R (eds) 2020, 'Polish Jurisprudence After World War II', Review of Central and East European Law, vol. 45, no. 2-3, pp. 181-401. <https://brill.com/view/journals/rela/45/2-3/rela.45.issue-2-3.xml>

  Bogoeski, V 2020, Die Teufelsmühle. in C Detsch, N Gavalakis & C Schläger (eds), Ideen, Meinungen, Kontroversen: Die wichtigsten Debatten 2020. IPG - Internationale Politik und Gesellschaft, Verlag J.H.W. Dietz Nachfolger GmbH, pp. 92.

  Bogoeski, V 2020, 'Book review: Inclusion and Exclusion in Europe: Migration, Work and Employment Perspectives, edited by O. Fedyuk and P. Stewart (London: Rowman & Littlefield, 2018, ISBN 9781786605399); xviii+ 300pp.,£ 50.00 hb', Journal of Common Market Studies, vol. 58, no. 4.

  Burgers, L, van Duin, J & Mak, C 2020, 'Judges in Utopia The Transformative Role of the Judiciary in European Private Law', European Review of Private Law, vol. 28, no. 4, pp. 865-883. <https://kluwerlawonline.com/journalarticle/European+Review+of+Private+Law/28.4/ERPL2020052>

  Colombi Ciacchi, A, Mak, C & Mansoor, Z (eds) 2020, Immoral Contracts in Europe. The Common Core of European Private Law, vol. 2, Intersentia, Cambridge. https://doi.org/10.1017/9781839701153

  Dankers-Hagenaars, DLMT & Loos, MBM (eds) 2020, Jurisprudentie aansprakelijkheidsrecht, contractenrecht & goederenrecht 2020/2021. Jurisprudentie en documentatie, Boom juridisch, Den Haag.

  de Vries, JA & de Weijs, RJ 2020, Corporate Finance en Ondernemingswaardering. in RJ de Weijs (ed.), Grenzen aan financieringsvrijheid. Recht en Praktijk. Insolventierecht, vol. 14, Wolters Kluwer, Deventer, pp. 37-74.

  de Weijs, RJ 2020, Creëert Leveraged Finance Waarde? in RJ de Weijs (ed.), Grenzen aan financieringsvrijheid. Recht en Praktijk. Insolventierecht, vol. 14, Wolters Kluwer, Deventer, pp. 5-36.

  de Weijs, RJ 2020, Zekerheidsrechten: een instrument van waardecreatie of externalisatie van risico's? in RJ de Weijs (ed.), Grenzen aan financieringsvrijheid. Recht en Praktijk. Insolventierecht, vol. 14, Wolters Kluwer, Deventer, pp. 173-214.

  de Weijs, RJ & Jonkers, AL 2020, 'Speed Limitations for the Financial Sector: Three Ways to Take Leveraged Finance and its Risks Seriously', Topics in Corporate Finance, vol. 28, no. 1, 1, pp. 1.

  Domurath, I & Mak, C 2020, 'Private Law and Housing Justice in Europe', The Modern Law Review, vol. 83, no. 6, pp. 1188-1220. https://doi.org/10.1111/1468-2230.12557

  Eller, KH 2020, 'Comparative Genealogies of “Contract and Society”', German law journal: review of developments in German, European and international jurisprudence, vol. 21, no. 7, pp. 1393-1410. https://doi.org/10.1017/glj.2020.84

  Eller, KH 2020, 'Is 'Global Value Chain‘ a Legal Concept? Situating Contract Law in Discourses Around Global Production', European Review of Contract Law, vol. 16, no. 1, pp. 3-24. https://doi.org/10.1515/ercl-2020-0002

  Eller, KH & Salminen, J 2020, 'Reimagining Contract in a World of Global Value Chains', European Review of Contract Law, vol. 16, no. 1, pp. 1-2. https://doi.org/10.1515/ercl-2020-0001

  Jonkers, AL 2020, Financiering middels aandeelhoudersgaranties als ultieme vorm van risicomijdend vermogen. in RJ de Weijs (ed.), Grenzen aan financieringsvrijheid. Recht en Praktijk. Insolventierecht, vol. 14, Wolters Kluwer, Deventer, pp. 137-172.

  Leone, C 2020, 'Case note Abanca Corporación Bancaria, S.A. v Alberto García Salamanca Santos', Revue européenne de droit de la consommation = European journal of consumer law, vol. 2020, no. 2, pp. 317-326.

  Loos, MBM 2020, 'The modernization of European Consumer Law (continued): More meat on the bone after all', European Review of Private Law, vol. 28, no. 2, pp. 407-423. <https://kluwerlawonline.com/journalarticle/European+Review+of+Private+Law/28.2/ERPL2020019>

  Loos, MBM 2020, 'Transparantievereiste versus contra-proferentem-regeling: De worsteling van de Hoge Raad met algemene voorwaarden in consumentenovereenkomsten', Tijdschrift voor Consumentenrecht & Handelspraktijken, vol. 2020, no. 1, pp. 6-11. <https://www.uitgeverijparis.nl/nl/reader/206534/1001464461>

  Loos, M & Pavillon, C 2020, 'Civielrechtelijke sancties op de schending van informatieplichten: Handvatten voor de ambtshalve toetsingspraktijk aan de Richtlijn consumentenrechten', Nederlands Juristenblad, vol. 95, no. 29, 1888, pp. 2124-2135. <http://deeplinking.kluwer.nl/?param=00D400AB&cpid=WKNL-LTR-Nav2>

  Loos, MBM 2020, '[Review of: S. Grundmann (2018) European Contract Law in the Digital Age]', European Review of Private Law, vol. 28, no. 4, pp. 973-975. <https://kluwerlawonline.com/journalarticle/European+Review+of+Private+Law/28.4/ERPL2020057>

  Loos, MBM 2020, '[Review of: C. Riefa (2015) Consumer Protection and Online Auction Platforms : Towards a Safer Legal Framework]', European Review of Private Law, vol. 28, no. 4, pp. 977-979. <https://kluwerlawonline.com/journalarticle/European+Review+of+Private+Law/28.4/ERPL2020058>

  Loos, MBM 2020, '[Review of: L. Gutkin (2018) Die Europäisierung der AGB-Kontrolle von Preisänderungsklauseln]', European Review of Private Law, vol. 28, no. 5, pp. 1181-1183. <https://kluwerlawonline.com/journalarticle/European+Review+of+Private+Law/28.5/ERPL2020068>

  Loos, MBM 2020, Algemene voorwaarden. in EH Hondius & V Mak (eds), Handboek Consumentenrecht. 5 edn, Uitgeverij Paris, Zutphen, pp. 121-173.

  Loos, MBM 2020, 'Transparency Under the UCTD: Could You Please Explain what these Terms are Supposed to Mean? Case note to CJEU, C-51/17 OTP Bank and OTP Faktoring', EuCML, vol. 9, no. 1, pp. 25-27. <https://kluwerlawonline.com/journalarticle/Journal+of+European+Consumer+and+Market+Law/9.1/EuCML2020004>

  Loos, MBM 2020, 'De verhouding tussen de regels voor pakketreizen en de regels voor onvoorziene omstandigheden bij het uitbreken van de coronacrisis', Tijdschrift voor Consumentenrecht en handelspraktijken, vol. 2020, no. 6, pp. 329-334. <https://www.uitgeverijparis.nl/nl/reader/208912/1001523187>

  Loos, MBM 2020, 'NJ 2020/374', Nederlandse Jurisprudentie, vol. 2020, no. 45, 374, pp. 6525-6532. <http://deeplinking.kluwer.nl/?param=00D44BC6&cpid=WKNL-LTR-Nav2>

  Mak, C 2020, Immorality of Contracts in Europe: Four Approaches. in A Colombi Ciacchi, C Mak & Z Mansoor (eds), Immoral Contracts in Europe. The Common Core of European Private Law, vol. 2, Intersentia, Cambridge, pp. 15-28. https://doi.org/10.1017/9781839701153.004

  Mak, C 2020, 'Civil Courts as Constitutional Courts: Polity-building through private law in Europe', European Review of Private Law, vol. 28, no. 4, pp. 953-972. <https://kluwerlawonline.com/journalarticle/European+Review+of+Private+Law/28.4/ERPL2020056>

  Mak, E, Mackor, AR & van Domselaar, I 2020, 'Rechterlijke onafhankelijkheid in het samenspel van constitutionele beginselen', Netherlands Journal of Legal Philosophy, vol. 49, no. 2, pp. 133-142. https://doi.org/10.5553/NJLP/221307132020049002001

  Manko, RT 2020, 'The Political as an Analytical Category in the Critical Study of Case Law (Theoretical Model and Case Study)', Krytyka Prawa, vol. 12, no. 3.

  Manko, RT 2020, Legislation and the Political: Towards Critical Legisprudence. in P Chmielnicki & A Sulikowski (eds), New Perspectives on Legislation A Comparative Approach. Lex et Res Publica, Peter Lang, pp. 7-32.

  Mańko, R 2020, Legal Form, Ideology and the Political. in A Sulikowski, R Mańko & J Łakomy (eds), Legal Scholarship and the Political: In Search of a New Paradigm. Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa, pp. 17-40. <https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3778275>

  Mańko, R 2020, 'Artur Kozak’s Juriscentrist Concept of Law: a Central European Innovation in Legal Theory', Review of Central and East European Law, vol. 45, no. 2-3, pp. 334–375. https://doi.org/10.1163/15730352-bja04502003

  Mańko, R 2020, 'Dimensions of the Political in Adjudication: A Case Study', Acta Universitatis Lodziensis. Folia Iuridica, vol. 92, pp. 5-16. https://doi.org/10.18778/0208-6069.92.01

  Mańko, R 2020, 'Methods of Legal Interpretation, Legitimacy of Judicial Discretion and Decision-Making in the Field of the Political: a theoretical model and case study', International Comparative Jurisprudence, vol. 6, no. 2, pp. 108-117. https://doi.org/10.13165/j.icj.2020.12.001

  Mańko, R 2021, 'Our Fatherland Has Found Itself on the Verge of an Abyss': Poland’s 1981 martial law, or the unexpected appearance of the state of exception under actually existing socialism. in C Cercel, GG Fusco & S Lavis (eds), States of Exception: Law, History, Theory. Law and Politics: Continental Perspectives, Routledge, Abingdon, pp. 140-166. https://doi.org/10.4324/9780429022296-7

  Mańko, R 2020, Being Central European, or some reflections on law, double peripherality and the political in times of transformation. in Central and Eastern Europeas a Double Periphery?. Peter Lang, pp. 17-44.

  Mańko, R 2020, 'Sędzia między realiami polityczności a imperatywami etycznymi. Odpowiedź na recenzję Mateusza Wojtanowskiego', Archiwum Filozofii Prawa i Filozofii Społecznej, vol. 25, no. 4, pp. 127-132. <https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=919807>

  Nollkaemper, A & Burgers, L 2020, 'Introductory Note to The State of the Netherlands v. Urgenda (Neth. Sup. Ct.): [December 20, 2019]', International Legal Materials, vol. 59, no. 5, pp. 811-848. https://doi.org/10.1017/ilm.2020.39

  Pijl, KCI 2020, The Dutch Banking Agreement on Human Rights; a blueprint for EU governance? in M Cantero Gamito & H-W Micklitz (eds), The Role of the EU in Transnational Legal Ordering: Standards, Contracts and Codes. Edward Elgar Publishing, pp. 239–263.

  Sulikowski, A, Mańko, R & Łakomy, J (eds) 2020, Legal Scholarship and the Political: In Search of a New Paradigm. Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa.

  Tjon Soei Len, LKL 2020, 'Hermeneutical Injustice, Contract Law, and Global Value Chains', European Review of Contract Law, vol. 16, no. 1, pp. 139-159. https://doi.org/10.1515/ercl-2020-0008

  van Domselaar, I 2020, All Judges on the Couch? On Iris Murdoch and Legal Decision-Making. in A Amaya & M del Mar (eds), Virtue, Emotion and Imagination in Law and Legal Reasoning. Hart, Oxford, pp. 77-98. https://doi.org/10.2139/ssrn.3271906, https://doi.org/10.5040/9781509925162.ch-005

  van Domselaar, I (Guest ed.), Mak, E (Guest ed.) & Mackor, AR (Guest ed.) 2020, 'Rechterlijke onafhankelijkheid in het samenspel van constitutionele beginselen', Netherlands Journal of Legal Philosophy, vol. 49, no. 2. <https://www.bjutijdschriften.nl/tijdschrift/rechtsfilosofieentheorie/2020/2>

  van Domselaar, I 2020, 'Professionele identiteit en beroepsethiek voor advocaten: Pleidooi voor (meer) realisme', Nederlands Juristenblad, vol. 95, no. 43, 2975, pp. 3305-3313. <http://deeplinking.kluwer.nl/?param=00D47A18&cpid=WKNL-LTR-Nav2>

  van Domselaar, I 2020, The Perceptive Judge. in A Amaya & C Michelon (eds), The Faces of Virtue in Law. Routledge, London, pp. 71-87. https://doi.org/10.1080/20403313.2017.1352319

  van Hoek, A 2020, Collective labour law in the Brussels Ibis Regulation. in P Mankowski (ed.), Research Handbook on the Brussels Ibis Regulation . Research Handbooks in European Law series, Edward Elgar, Cheltenham, pp. 172-187. https://doi.org/10.4337/9781788110792.00012

  van Hoek, A 2020, 'International privaatrechten in tijden van corona', Nederlands Internationaal Privaatrecht, no. 2, pp. 191-194.

  van Hoek, AAH 2020, 'Feniks - over ficties in het bevoegdheidsrecht', Ars Aequi, vol. 69, no. 1, pp. 77-87. <https://arsaequi.nl/product/feniks-over-ficties-in-het-bevoegdheidsrecht/>

 • 2019

  Bartl, M & Carr, K 2019, Law and Politics after Wightman: Taking Stock of Neo-Formalism in the EU. in L de Almeida, M Cantero Gamito, M Djurovic & KP Purnhagen (eds), The Transformation of Economic Law: Essays in Honour of Hans-W. Micklitz . Hart, Oxford, pp. 337-346. <https://ssrn.com/abstract=3418913>

  Bogoeski, V 2019, '[Review of: T. Perišin, S. Rodin (2018) The Transformation or Reconstitution of Europe: The Critical Legal Studies Perspective on the Role of the Courts in the European Union]', European Law Review, vol. 44, no. 3, pp. 440-443.

  Burgers, L & Staal, T 2019, Climate Action as Positive Human Rights Obligation: The Appeals Judgment in Urgenda v The Netherlands. in JE Nijdam & WG Werner (eds), Netherlands Yearbook of International Law 2018: Populism and International Law. Netherlands Yearbook of International Law, vol. 49, Asser Press, The Hague, pp. 223-244. https://doi.org/10.1007/978-94-6265-331-3_10

  Dankers-Hagenaars, DLMT & Loos, MBM (eds) 2019, Jurisprudentie aansprakelijkheidsrecht, contractenrecht & goederenrecht 2019/2020. Jurisprudentie en documentatie, Boom juridisch, Den Haag.

  de Boer, N 2019, 'Signalering: Judging European Democracy: National Constitutional Review of European Law and Its Democratic Legitimacy', Trema, vol. 2019, no. 1. <https://trema.nvvr.org/editie/2019-09/judging-european-democracy>

  de Boer, N 2019, 'Politieke Unie', Socialisme en Democratie, vol. 76, no. 3, pp. 4. <https://www.wbs.nl/publicaties/politieke-unie>

  de Weijs, R, Jonkers, A & Malakotipour, M 2019, 'The Imminent Distortion of European Insolvency Law: How the European Union Erodes the Basic Fabric of Private Law by Allowing 'Relative Priority' (RPR)', Tijdschrift voor Belgisch Handelsrecht, vol. 125, no. 4, pp. 477-493. https://doi.org/10.2139/ssrn.3350375

  Domurath, I 2019, Technological Totalitarianism: Data, Consumer Profiling, and the Law. in L de Almeida, M Cantero Gamito, M Djurovic & KP Purnhagen (eds), The Transformations of Economic Law: Essays in Honour of Hans-W. Micklitz . Hart, Oxford, pp. 65-90.

  Hacker, P & Kas, B 2019, 'European Union Litigation', European Review of Contract Law, vol. 15, no. 3, pp. 340-363. https://doi.org/10.1515/ercl-2019-0020

  Jonkers, A 2019, Selective perforation by means of guarantees: Dutch law: “The 800-pound gorilla in the corner that goes unnoticed” . in R Squire, J Vananroye, A Van Hoe, G Lindemans, A Karapetian, FMJ Verstijlen & AL Jonkers (eds), The 800-Pound Gorilla: Limits to Group Structures and Asset Partitioning in Insolvency. Reports NACIIL = Preadviezen NVRII, vol. 2018, Eleven International Publishing, The Hague, pp. 75-99, NACIIL/NVRII Annual Meeting , Amsterdam, Netherlands, 15/11/18. <http://www.nvrii.nl/publicaties/-rsquothe-800-pound-gorilla-limits-to-group-structures-and-asset-partitioning-in-insolvency-rsquo-rsquo/>

  Jonkers, AL & van Moorsel, RCM 2019, 'WHOA voor iedereen, verdeel de bankenbonus', Ondernemingsrecht, vol. 2019, no. 17, 168, pp. 944-950. <http://deeplinking.kluwer.nl/?param=00D2B40B&cpid=WKNL-LTR-Nav2>

  Jonkers, AL 2019, 'JOR 2019/117', Jurisprudentie Onderneming & Recht, vol. 24, no. 5, 117, pp. 1408-1416. <https://opmaat.sdu.nl/book/SDU_SDUJ_j_JOR_2019_117/j_JOR_2019_117>

  Kas, B 2019, Transforming the European ‘Legal Field’ by strategic litigation: a research agenda. in L de Almeida, M Cantero Gamito, M Djurovic & KP Purnhagen (eds), The Transformation of Economic Law: Essays in Honour of Hans-W. Micklitz. Hart, Oxford, pp. 347-366.

  Loos, MBM 2019, 'The modernization of European Consumer Law: A pig in a poke?', European Review of Private Law, vol. 27, no. 1, pp. 113-134. <https://kluwerlawonline.com/journalarticle/European%20Review%20of%20Private%20Law/27.1/21071>

  Loos, MBM 2019, 'Herziening regelingen kooprecht en digitale inhoud aanstaande', Tijdschrift voor Consumentenrecht & Handelspraktijken, vol. 2019, no. 3, pp. 106-116. <https://www.uitgeverijparis.nl/nl/reader/205524/1001430323>

  Loos, MBM 2019, Consumentenkoop. vol. B65b, 4 edn, Deventer, Deventer.

  Loos, MBM 2019, 'Modernisering van het Europese consumentenrecht: meer vlees op het bot (I)', Nederlands Tijdschrift voor Europees Recht, vol. 25, no. 5/6, pp. 137-141. https://doi.org/10.5553/NtER/138241202019025506004

  Loos, MBM 2019, 'Towards Civil Justice in the EU: the European Commission’s New Deal for Consumers: An introduction to this issue', European Review of Private Law, vol. 27, no. 6, pp. 1219-1225. <https://kluwerlawonline.com/journalarticle/European%20Review%20of%20Private%20Law/27.6/40768>

  Loos, MBM 2019, 'Modernisering van het Europese consumentenrecht: meer vlees op het bot (II)', Nederlands Tijdschrift voor Europees Recht, vol. 25, no. 7/8, pp. 188-192. https://doi.org/10.5553/NtER/138241202019025708002

  Loos, MBM 2019, 'Kantonrechter Rotterdam verslikt zich in Small claims procedure', Tijdschrift voor Consumentenrecht & Handelspraktijken, vol. 2019, no. 6, pp. 297-300. <https://www.uitgeverijparis.nl/nl/reader/206272/1001453003>

  Loos, MBM 2019, 'NJ 2019/408', Nederlandse Jurisprudentie, vol. 2019, no. 46, 408, pp. 6749-6763. <http://deeplinking.kluwer.nl/?param=00D27CA8&cpid=WKNL-LTR-Nav2>

  Luzak, J & Junuzović, M 2019, 'Blurred Lines: Between Formal and Substantive Transparency of Consumer Credit Contracts', EuCML, vol. 8, no. 3, pp. 97-107. <https://kluwerlawonline.com/journalarticle/Journal%20of%20European%20Consumer%20and%20Market%20Law/8.3/21693>

  Mak, C 2019, 'C-569/16 en C-570/16, Bauer. C-619/16, Kreuziger. C-684/16, Max-Planck', EHRC. European Human Rights Cases, vol. 20, no. 2, 19-21, pp. 55-62. <https://opmaat.sdu.nl/book/SDU_SDUJ_p1_116631/p1-116631>

  Manko, RT 2019, 'Wokół problematyki dyskrecjonalności', Przegląd Prawa Publicznego, no. 5.

  Mańko, R 2019, '[Review of: C. Cercel (2018) Towards a Jurisprudence of State Communism: Law and the Failure of Revolution]', Journal on European History of Law, vol. 10, no. 1, pp. 197-201. <https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=767412>

  Mańko, R 2019, 'Critical Legal Theory in Central and Eastern Europe: In Search of Method', Acta Universitatis Lodziensis. Folia Iuridica, vol. 89, pp. 5-14. https://doi.org/10.18778/0208-6069.89.01

  Mańko, R 2019, 'Delimiting Central Europe as a Juridical Space: A Preliminary Exercise in Critical Legal Geography', Acta Universitatis Lodziensis. Folia Iuridica, vol. 89, pp. 63-80. https://doi.org/10.18778/0208-6069.89.05

  Mańko, R (ed.) 2019, 'Critical Legal Theory in Central and Eastern Europe', Acta Universitatis Lodziensis. Folia Iuridica, vol. 89. <https://czasopisma.uni.lodz.pl/Iuridica/issue/view/455>

  van Duin, JML & Leone, C 2019, 'The Real (New) Deal: Levelling the Odds for Consumer-Litigants: On the Need for a Modernization, Part II', European Review of Private Law, vol. 27, no. 6, pp. 1227-1249. <https://kluwerlawonline.com/journalarticle/European%20Review%20of%20Private%20Law/27.6/40769>

  van Duin, JML 2019, 'Effectieve rechtsbescherming van consumenten door de civiele rechter: een procesrechtelijk perspectief', Tijdschrift voor de Procespraktijk, vol. 2019, no. 5, pp. 138-144. <https://www.uitgeverijparis.nl/nl/reader/205972/1001444340>