For best experience please turn on javascript and use a modern browser!
You are using a browser that is no longer supported by Microsoft. Please upgrade your browser. The site may not present itself correctly if you continue browsing.

Dr. M.J. (Marleen) van Uchelen

Faculty of Law
Dep. Private Law

Visiting address
 • Nieuwe Achtergracht 166
 • Room number: A8.20
Postal address
 • Postbus 15842
  1001 NH Amsterdam
 • Publications

  2024

  • van Uchelen, M. J. (2024). Stichting en extern toezicht. In De stichting, een onbegrensde rechtsvorm? KNB Preadviezen 2024 (pp. 171-204). (KNB Preadviezen). SDU.

  2023

  • van Uchelen-Schipper, M. J. (2023). De voorzitter bij een stichting of een coöperatie. In Salemink, Bulten, Jansen, & Van Ginneken (Eds.), Veranderend toezicht. De taak en positie van de voorzitter van de raad van commissarissen (pp. 279-299). (Serie Vanwege het Van der Heijden Instituut; Vol. 182). Wolters Kluwer. https://new.navigator.nl/document/id126198ca513349b3bae69f3a172da281?ctx=WKNL_CSL_3111&tab=tekst
  • van Uchelen-Schipper, M. J. (2023). Rechtsvorm. In Houwen, Perquin-Deelen, & Andes (Eds.), Handboek Semipubliek Ondernemingsrecht (pp. 179-201). (Serie vanwege het Van der Heijden Instituut). Wolters Kluwer.
  • van Uchelen-Schipper, M. J., Loudon, M., & Stolmeijer-Arends, J. (2023). Cultuursector. In Houwen, P-D., & A. (Eds.), Handboek Semipubliek Ondernemingsrecht (pp. 153-175). (Serie vanwege het Van der Heijden Instituut; Vol. 183). Wolters Kluwer.

  2022

  • van Uchelen-Schipper, M. J. (2022). De nieuwe ontslaggronden van art. 2:298 BW: meer mogelijkheden voor belanghebbenden om op te treden tegen bestuurders en RvT-leden van een stichting? In J. van Bekkum, K. Spruitenburg, C. M. Harmsen, A. R. J. Croiset van Uchelen, B. Bier, J. M. de Jongh, & E. C. H. J. Lokin (Eds.), Geschriften vanwege de Vereniging Corporate Litigation 2021-2022 (pp. 355-375). (Serie vanwege het Van der Heijden Instituut te Nijmegen; No. 178). Wolters Kluwer. http://deeplinking.kluwer.nl/?param=00DB09D1&cpid=WKNL-LTR-Nav2 [details]

  2021

  • van Uchelen-Schipper, M. (2021). De Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (WBTR): het antwoord op "incidenten" bij stichtingen? Jaarboek Corporate Governance, 2021-2022, 175-189. [details]

  2020

  2019

  2018

  • van Uchelen, M. J. (2018). Governance en toezicht. In J. J. A. Hamers, C. A. S., & D. F. M. M. Z. (Eds.), Handboek Stichting en Vereniging Uitgeverij Paris.
  • van Uchelen-Schipper, M. J. (2018). Proefschrift; Drie stellingen. De rol en positie van de raad van toezicht van de stichting. Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie, 149(7209), 742-745. https://www.ndfr.nl/Tijdschriften/Item/IMPRWPNR-20181072095 [details]

  2016

  2015

  • van Uchelen-Schipper, M. J. (2015). Bestuur en toezicht bij verenigingen en stichtingen; anticiperen op nieuwe tegenstrijdig belangregels. JBN : Juridische Berichten voor het Notariaat, 25(6), Article 30. https://www.ndfr.nl/content/g-SDU_JBN062015_37247

  2014

  2024

  • van Uchelen, M. J. (2024). Stichting Sea Shepherd Global. 2024/86. Case note on: Rechtbank Amsterdam, 20/12/23, ECLI:NL:RBAMS:2023:8451 Jurisprudentie Onderneming & Recht, 2024(4), 903-905.
  • van Uchelen, M. J. (2024). ontbinding stichting. 2024/22. Case note on: Rechtbank Amsterdam, 14/12/23, ECLI:NL:RBAMS:2023:8108 Rechtspraak Ondernemingsrecht, 2024(3).

  2023

  • van Uchelen-Schipper, M. (2023). Ondernemingsrecht 2023/93. 93. Case note on: Hof Amsterdam, 20/06/23, ECLI:NL:GHAMS:2023:1395 (Stichting Hulptroepen Alliantie). Ondernemingsrecht, 2023(15), 662-666. [details]
  • van Uchelen-Schipper, M. J. (2023). Benoeming van tijdelijk bestuurder stichting bij wege van voorlopige voorziening. 284. Case note on: Rb. Amsterdam, 20/07/23, ECLI:NL:RBAMS:2023:4630 (Huizenmij). Jurisprudentie Onderneming & Recht, 28(12), 3665-3679. [details]
  • van Uchelen-Schipper, M. J. (2023). Ontslag van stichtingsbestuurders op verzoek van OM. 38. Case note on: Rb. Den Haag, 25/10/22, ECLI:NL:RBDHA:2022:11344 Jurisprudentie Onderneming & Recht, 28(2), 492-503. [details]
  • van Uchelen-Schipper, M. J. (2023). RO 2023/2. 2. Case note on: Hof Amsterdam, 16/11/22, ECLI:NL:GHAMS:2022:3236 (Stichting Reinier Haga Groep). Rechtspraak Ondernemingsrecht, 2023(1), 38-44. [details]

  2022

  • van Uchelen, M. J. (Author). (2022). Civielrechtelijke bevoegdheden van het Openbaar Ministerie bij stichtingen en de 'mondkapjesaffaire'. Web publication or website, Corporate Finance Lab.
  • van Uchelen-Schipper, M. J. (2022). Blokkade statutenwijziging stichting. 59. Case note on: Rb. Noord-Holland, 16/11/21, ECLI:NL:RBNHO:2021:10815 (Zaanse Schans). Jurisprudentie Onderneming & Recht, 27(3), 684-691. [details]
  • van Uchelen-Schipper, M. J. (2022). Ontslag van bestuurders van stichting op verzoek van OM en betrokkenen. 204. Case note on: Rb. Amsterdam, 21/07/22, ECLI:NL:RBAMS:2022:4160 (Stichting Hulptroepen Alliantie). Jurisprudentie Onderneming & Recht, 27(9), 2648-2663. [details]
  • van Uchelen-Schipper, M. J. (2022). Schorsing en ontslag van stichtingsbestuurder ongedaan gemaakt. 146. Case note on: Rb. Noord-Holland, 31/03/22, ECLI:NL:RBNHO:2022:2694 (Stichting Ronduit). Jurisprudentie Onderneming & Recht, 27(6), 1813-1826. [details]

  2021

  • van Uchelen-Schipper, M. J. (2021). De gevolgen van de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen voor pensioenfondsen. Tijdschrift voor Pensioenvraagstukken, 2021(3), 5-9. Article 18. https://new.navigator.nl/document/idpass06e067753a3545719fcc482ec9e57764?ctx=WKNL_CSL_167 [details]
  • van Uchelen-Schipper, M. J. (2021). Ontbinding van rechtspersoon door rechter. 9. Case note on: Rb. Midden-Nederland, 28/08/20, ECLI:NL:RBMNE:2020:3646 Jurisprudentie Onderneming & Recht, 26(1), 106-111. [details]
  • van Uchelen-Schipper, M. J. (2021). RO 2021/17. 17. Case note on: Rb. Zeeland-West-Brabant, 12/11/20, ECLI:NL:RBZWB:2020:5239 (Stichting Voetbal Totaal). Rechtspraak Ondernemingsrecht, 2021(2), 217-224. [details]
  • van Uchelen-Schipper, M. J. (2021). RO 2021/39. 39. Case note on: Hof Amsterdam, 7/04/21, ECLI:NL:GHAMS:2021:1018 (Human Concern). Rechtspraak Ondernemingsrecht, 2021(6), 426-431. [details]
  • van Uchelen-Schipper, M. J. (2021). RO 2021/81. 81. Case note on: Hof ’s-Hertogenbosch, 12/08/21, ECLI:NL:GHSHE:2021:2543 Rechtspraak Ondernemingsrecht, 2021(12), 963-968. [details]

  2020

  • van Uchelen-Schipper, M. J. (2020). Ondernemingsrecht 2020/144. 144. Case note on: Hof Amsterdam, 21/07/20, 200.275.760/01 OK, ECLI:NL:GHAMS:2020:2268, ECLI:NL:GHAMS:2020:2033 (Stichting Katholieke Universiteit). Ondernemingsrecht, 2020(15), 806-810. [details]
  • van Uchelen-Schipper, M. J. (2020). RO 2020/13. 13. Case note on: Hof Den Haag, 19/11/19, ECLI:NL:GHDHA:2019:3010 Rechtspraak Ondernemingsrecht, 2020(2), 125-163. [details]
  • van Uchelen-Schipper, M. J. (2020). RO 2020/17. 17. Case note on: HvJ EU, 30/01/20, C-394/18, ECLI:EU:C:2020:56 (I.G.I.). Rechtspraak Ondernemingsrecht, 2020(3), 193-221. [details]
  • van Uchelen-Schipper, M. J. (2020). RO 2020/32. 32. Case note on: HR, 20/03/20, 19/02195, ECLI:NL:HR:2020:483 Rechtspraak Ondernemingsrecht, 2020(5), 442-456. [details]
  • van Uchelen-Schipper, M. J. (2020). RO 2020/62. 62. Case note on: Hof Amsterdam, 9/06/20, ECLI:NL:GHAMS:2020:1499 (ANV). Rechtspraak Ondernemingsrecht, 2020(10), 779-792. [details]

  2019

  • van Uchelen-Schipper, M. J. (2019). JOR 2019/77-78. 77-78. Case note on: Rb. Noord-Nederland, 11/10/18, ECLI:NL:RBNNE:2018:4078 Jurisprudentie Onderneming & Recht, 24(4), 968-983. [details]
  • van Uchelen-Schipper, M. J. (2019). RO 2019/51. 51. Case note on: Hof Amsterdam, 20/06/19, 200.256.635/01 OK, ECLI:NL:GHAMS:2019:2099 (PrivaZorg). Rechtspraak Ondernemingsrecht, 2019(9), 509-524. [details]
  • van Uchelen-Schipper, M. J. (2019). RO 2019/64. 64. Case note on: Rb. Gelderland, 11/06/19, ECLI:NL:RBGEL:2019:3247 Rechtspraak Ondernemingsrecht, 2019(10), 658-664. [details]
  • van Uchelen-Schipper, M. J. (2019). RO 2019/76. 76. Case note on: Hof 's-Hertogenbosch, 3/09/19, ECLI:NL:GHSHE:2019:3263 Rechtspraak Ondernemingsrecht, 2019(12), 1033-1049. [details]
  • van Uchelen-Schipper, M. J. (2019). Statutenwijziging door bestuur stichting. 247. Case note on: Rb. Rotterdam, 30/11/18, ECLI:NL:RBROT:2018:11349 Jurisprudentie Onderneming & Recht, 24(11), 3096-3103. [details]

  2018

  • van Uchelen-Schipper, M. J. (2018). JOR 2018/147. 147. Case note on: Rb. Midden-Nederland, 28/02/18, ECLI:NL:RBMNE:2018:723 Jurisprudentie Onderneming & Recht, 23(6), 1758-1778. [details]
  • van Uchelen-Schipper, M. J. (2018). JOR 2018/271. 271. Case note on: Hof ’s-Hertogenbosch, 7/08/18, ECLI:NL:GHSHE:2018:3362 Jurisprudentie Onderneming & Recht, 23(11), 3162-3174. [details]

  2018

  • van Uchelen-Schipper, M. J. (2018). De rol en positie van de raad van toezicht van de stichting. [Thesis, fully external, Universiteit Utrecht]. Wolters Kluwer.
  This list of publications is extracted from the UvA-Current Research Information System. Questions? Ask the library or the Pure staff of your faculty / institute. Log in to Pure to edit your publications. Log in to Personal Page Publication Selection tool to manage the visibility of your publications on this list.
 • Ancillary activities
  • Wolters Kluwer
   auteur/vaste medewerker Rechtspraak Ondernemingsrecht (RO)
  • Houthoff
   adviseur/kandidaat-notaris
  • Law Firm School
   docent onderdeel "Bestuur en toezicht"
  • SDU
   auteur SDU Commentaar Ondernemingsrecht
  • Stichitng Haarlem Ateliers
   bestuurslid
  • Stichting Rewire
   lid van de raad van toezicht
  • Mediawerf
   vaste medewerker tijdschrift Goed Bestuur & Toezicht