For best experience please turn on javascript and use a modern browser!
You are using a browser that is no longer supported by Microsoft. Please upgrade your browser. The site may not present itself correctly if you continue browsing.

Prof. dr. J. (Joti) Roest

Faculty of Law
Dep. Private Law
Photographer: 31 Pictures | Bram Belloni

Visiting address
 • Nieuwe Achtergracht 166
 • Room number: A8.16
Postal address
 • Postbus 15842
  1001 NH Amsterdam
Contact details
 • Publications

  2022

  2019

  2018

  • Roest, J. (2018). Inleiding en Artikelsgewijs commentaar bij artikelen 2:337-343a BW. In J. B. Huizink (Ed.), Groene Serie Rechtspersonen [2:335-343a BW] (Groene Serie). Deventer: Wolters Kluwer.

  2016

  • Lennarts, M. L., & Roest, J. (2016). Toezicht; Benoeming en ontslag, taken en bevoegdheden en aansprakelijkheid van toezichthouders in besloten verhoudingen. In B. Bier, M. van Olffen, & B. Snijder-Kuipers (Eds.), Handboek notarieel ondernemingsrecht. - Deel 1: B.V. en N.V. (pp. 91-145). (Serie vanwege het Van der Heijden Instituut; No. 132-1). Kluwer Juridische Uitgevers. [details]

  2014

  2011

  2013

  • Roest, J. (2013). Medezeggenschap. In J. J. A. Hamers, C. A. Schwarz, & D. F. M. M. Zaman (Eds.), Handboek Stichting en Vereniging: inclusief coöperatie en onderlinge waarborgmaatschappij (pp. 461-471). Uitgeverij Paris. [details]

  2012

  • Lennarts, M. L., & Roest, J. (2012). Europees vennootschapsrecht: waar staan we en waar moeten we naar toe? In M. L. Lennarts, J. Roest, S. F. G. Rammeloo, E. Schmieman, R. P. Raas, & N. B. Spoor (Eds.), Europa! Europa? De invloed van het Europese vennootschaps- en effectenrecht nu en in de toekomst (pp. 1-60). (Preadvies van de Vereeniging 'Handelsrecht'; No. 2012). Kluwer. http://vereeniginghandelsrecht.nl/images/docs/Preadvies_2012.pdf [details]
  • Roest, J. (2012). De gevolgen van de Wet flexibilisering BV-recht voor de relatie vennootschap-aandeelhouder. In P. J. van der Korst, R. Abma, & G. T. M. J. Raaijmakers (Eds.), Handboek onderneming en aandeelhouder (pp. 75-111). (Serie onderneming en recht; No. 69). Deventer: Kluwer. [details]
  • Roest, J. (2012). Europees vennootschapsrecht: hoe verder? Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie, 143(6950), 783-792. http://opmaatvoorhetnotariaat.sdu.nl/nbonline/d/gen/IMPRWPNR-20121169503 [details]

  2009

  • Roest, J. (2009). Titel 8. Afdeling. 1. Geschillenregeling. In Rechtspersonen (losbladig) (Groene serie). Deventer: Kluwer.
  • de Kluiver, H. J., & Roest, J. (2009). Expulsion and withdrawal of shareholders. In D. F. M. M. Zaman, C. A. Schwarz, M. L. Lennarts, H-J. de Kluiver, & A. F. M. Dorresteijn (Eds.), The European private company (SPE): a critical analysis of the EU draft statute (pp. 65-80). (Ius commune Europaeum; No. 78). Intersentia. [details]

  2008

  • Roest, J. (2008). Artikelsgewijs commentaar, De Wet op de Europese ondernemingsraden van 23 januari 1997 tot uitvoering van richtlijn nr. 94/45/EG van de Raad van de Europese Unie van 22 september 1994,... In M. Brink, & J. J. H. Maschhaupt (Eds.), Ondernemingsraad (losbladig) Deventer: Kluwer.
  • Roest, J. (2008). Titel 8. Afdeling. 1. Geschillenregeling. In Rechtspersonen (losbladig) (Groene serie). Deventer: Kluwer.

  2023

  • Roest, J. (2023). Aansprakelijkheid van feitelijk beleidsbepalers. 36. Case note on: Rb. Amsterdam, 4/05/22, ECLI:NL:RBAMS:2022:2144 Jurisprudentie Onderneming & Recht, 28(2), 466-483. [details]

  2022

  • Roest, J. (2022). Burgerlijk Wetboek boek 2. Boek 2: Rechtspersonen. Titel 1: Algemene Bepalingen. In C. D. J. Bulten, A. F. J. A. Leijten, & M. L. Lennarts (Eds.), Ondernemingsrecht: de tekst van Boek 2 van het Burgelijk wetboek en verwante regelgeving, voorzien van commentaar (11e ed., pp. 1-81). (Tekst & Commentaar). Wolters Kluwer.

  2021

  • Roest, J. (2021). Bestuurdersaansprakelijkheid en feitelijk leidinggeven bij kleine familievennootschappen. 2. Case note on: Hof 's-Hertogenbosch, 28/01/20, ECLI:NL:GHSHE:2020:256 Jurisprudentie Onderneming & Recht, 26(1), 29-38. [details]
  • Roest, J. (2021). Burgerlijk Wetboek boek 2: Rechtspersonen. Titel 1: Algemene bepalingen. In H. B. Krans, C. J. J. M. Stolker, & W. L. Valk (Eds.), Burgerlijk Wetboek: de tekst van de Boeken 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 van het BW voorzien van commentaar met toevoeging van aanverwante nationale en Europese regelgeving (14e ed., Vol. 1, pp. 949-1026). (Tekst & Commentaar). Wolters Kluwer. https://new.navigator.nl/document/inod50eb76378217779596ff62d89f1a1eb8?ctx=WKNL_CSL_563 [details]
  • Roest, J. (2021). Geen rechtsbescherming wederpartij in verband met onjuiste registratie in Handelsregister. 240. Case note on: Rb. Rotterdam, 26/02/21, ECLI:NL:RBROT:2021:1780 Jurisprudentie Onderneming & Recht, 26(10), 2754-2759. [details]

  2020

  • Roest, J. (2020). Burgerlijk Wetboek boek 2. Boek 2: Rechtspersonen. Titel 1: Algemene bepalingen. In C. D. J. Bulten, A. F. J. A. Leijten, & M. L. Lennarts (Eds.), Ondernemingsrecht: de tekst van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en verwante regelgeving, voorzien van commentaar (10 ed., pp. 1-77). (Tekst & Commentaar). Wolters Kluwer.
  • Roest, J. (2020). Ontslag bestuurder bij patstelling algemene vergadering en verhouding civiele rechter en OK. 83. Case note on: Rb. Limburg, 6/11/19, HA ZA 18-617, ECLI:NL:RBLIM:2019:9902 Jurisprudentie Onderneming & Recht, 25(4), 998-1006. [details]
  • Winter, J. W., de Jongh, J. M., Hijink, J. B. S., Timmerman, L., van Solinge, G., Lennarts, M. L., Wezeman, J. B., Bulten, C. D. J., Bartman, S. M., Lokin, E. C. H. J., Wutsman, I. S., Vletter-van Dort, H. M., Schwarz, C. A., Verbrugh, M. A., Roest, J., Raaijmakers, G. T. M. J., Koster, H., Kemp, B., Olaerts, M., ... Rensen, G. J. C. (2020). Naar een zorgplicht voor bestuurders en commissarissen tot verantwoordelijke deelname aan het maatschappelijk verkeer. Ondernemingsrecht, 2020(7), 471-474. Article 86. http://deeplinking.kluwer.nl/?param=00D38F81&cpid=WKNL-LTR-Nav2 [details]

  2019

  • Roest, J. (2019). Burgerlijk wetboek boek 2. Boek 2: Rechtspersonen. Titel 1: Algemene bepalingen. In H. B. Krans, C. J. J. M. Stolker, & W. L. Valk (Eds.), Burgerlijk Wetboek: de tekst van de Boeken 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 van het BW voorzien van commentaar met toevoeging van aanverwante nationale en Europese regelgeving (13e ed., Vol. 1, pp. 905-978). (Tekst & Commentaar). Wolters Kluwer. [details]

  2018

  • Roest, J. (2018). Burgerlijk wetboek boek 2. Boek 2: Rechtspersonen. Titel 1: Algemene bepalingen. In C. D. J. Bulten, A. F. J. A. Leijten, & M. L. Lennarts (Eds.), Ondernemingsrecht: de tekst van Boek 2 van het Burgerlijk wetboek en verwante regelgeving, voorzien van commentaar (9e ed., pp. 1-74). (Tekst & Commentaar). Deventer: Wolters Kluwer. [details]
  • Roest, J. (2018). Harmonisatie van Europees vennootschapsrecht: de EMCA. Maandblad voor Ondernemingsrecht, 2018(1 & 2), 33-35. https://doi.org/10.5553/MvO/245231352018004102005 [details]
  • Roest, J. (2018). Medezeggenschap. In J. J. A. Hamers, C. A. Schwarz, & D. F. M. M. Zaman (Eds.), Handboek Stichting en Vereniging: Stichting, vereniging, coöperatie en onderlinge waarborgmaatschappij, civielrechtelijk en fiscaalrechtelijk beschouwd (3e ed., pp. 517-529). Uitgeverij Paris. [details]

  2017

  • Roest, J. (2017). Burgerlijk wetboek boek 2. Rechtspersonen. Titel 1: Algemene bepalingen. In H. B. Krans, C. J. J. M. Stolker, & W. L. Valk (Eds.), Burgerlijk Wetboek: de tekst van de boeken 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 van het BW voorzien van commentaar met toevoeging van aanverwante nationale en Europese regelgeving (12e ed., Vol. 1, pp. 859-932). (Tekst & Commentaar). Deventer: Wolters Kluwer. [details]

  2016

  • Roest, J. (2016). Rb. Den Haag (rolnummer HA ZA 12-1449). 3. Case note on: Rb. Den Haag, 16/09/15, ECLI:NL:RBDHA:2015:11218 Jurisprudentie Onderneming & Recht, 2016(1), 28-36. [details]

  2015

  • Lennarts, M. L., & Roest, J. (2015). Boek 2, Rechtspersonen. Titel I: Algemene bepalingen. In J. H. Nieuwenhuis, C. J. J. M. Stolker, & W. L. Valk (Eds.), Burgerlijk Wetboek: de tekst van de boeken 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 van het BW voorzien van commentaar met toevoeging van aanverwante nationale en Europese regelgeving. - 11 druk (pp. 855-927). (Tekst & commentaar). Deventer: Wolters Kluwer. [details]
  • Roest, J. (2015). Medezeggenschap. In J. J. A. Hamers, C. A. Schwarz, & D. F. M. M. Zaman (Eds.), Handboek Stichting en Vereniging: stichting, vereniging, coöperatie en onderlinge waarborgmaatschappij, civielrechtelijk en fiscaalrechtelijk beschouwd (2e ed., pp. 475-486). Uitgeverij Paris. http://www.uitgeverijparis.nl/boeken/boek/237/Handboek-Stichting-en-Vereniging-2e-druk [details]

  2014

  • Lennarts, M. L., & Roest, J. (2014). Burgerlijk Wetboek Boek 2. Titel I: Algemene bepalingen. In C. D. J. Bulten, A. F. J. A. Leijten, & M. L. Lennarts (Eds.), Ondernemingsrecht: de tekst van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en verwante regelgeving, voorzien van commentaar. - 7e druk (pp. 1-72). (Tekst & commentaar). Deventer: Kluwer. [details]

  2012

  • Roest, J. (2012). HR (zaaknummer 10/02174, LJN BU4970: Gebroeders Hooymans: geschillenregeling, uittreden, prijsbepaling aandelen, wettelijke rente). 85. Case note on: HR, 27/01/12, ECLI:NL:HR:2012:BU4970 Ondernemingsrecht, 2012(10/11), 466-469. [details]

  2009

  • Roest, J. (2009). 'Medezeggenschap' bij SE en SCE: een introductie. In M. Brink, & J. J. H. Maschhaupt (Eds.), Ondernemingsraad (losbladig) Deventer: Kluwer.
  • Roest, J. (2009). Artikelsgewijs commentaar, De Wet op de Europese ondernemingsraden van 23 januari 1997 tot uitvoering van richtlijn nr. 94/45/EG van de Raad van de Europese Unie van 22 september 1994,... In M. Brink, & J. J. H. Maschhaupt (Eds.), Ondernemingsraad (losbladig) Deventer: Kluwer.

  Membership / relevant position

  • Roest, J. (2016-2021). Member of the 'European Model Company Act' (EMCA) working group .

  Talk / presentation

  • Roest, J. (speaker) (28-9-2018). Company Law Package: the protection of employees, 12th ECFR Symposium, Spain.
  • Roest, J. (speaker) (7-9-2016). Toelichting bij hoofdstuk 4 (Toezicht; benoeming en ontslag, taken en bevoegdheden en aansprakelijkheid van toezichthouders in besloten verhoudingen), Symposium Handboek Notarieel Ondernemingsrecht, Amsterdam.

  Others

  • Roest, J. (examiner) (21-11-2018). Lid Doctoraatscommissie (Jury) dissertatie Tom Wera (Vrije Universiteit Brussel) (examination).
  • Roest, J. (participant) (7-9-2016). Discussie met referent Mr. L. Kooij, Friesland Campina (other).
  • Roest, J. (other) (2010). Bewerker Burgerlijk Wetboek, boek 2, art. 1-25 in Tekst en Commentaar BW (redactie J.H. Nieuwenhuis, C.J.J.M. Stolker en W.L. Valk) en Tekst en Commentaar Ondernemingsrecht (redactie: C.D.J. Bulten, A.F.J.A. Leijten en M.L. Lennarts) (other).

  2017

  • Krüger Andersen, P., Andersson, J., Bartkus, G., Baums, T., Clarke, B., Conac, P-H., Corbisier, I., Daskalov, W., Engrácia Antues, J., Fuentes, M., Giudici, P., Hannigan, B., Kalss, S., Kisfaludi, A., de Kluiver, H. J., Opalski, A., Patakyova, M., Perakis, E., Porkona, J., ... de Wulf, H. (2017). European Model Company Act (EMCA). (1st ed.) (Nordic & European Company Law : LSN Research Paper SeriesLSN Research Paper Series :Nordic; No. 16-26). SSRN. https://ssrn.com/abstract=2929348 [details]
  This list of publications is extracted from the UvA-Current Research Information System. Questions? Ask the library or the Pure staff of your faculty / institute. Log in to Pure to edit your publications. Log in to Personal Page Publication Selection tool to manage the visibility of your publications on this list.
 • Ancillary activities
  • Studiecentrum Rechtspleging (SSR)
   Docent cursus Ondernemingsrecht
  • Rechtbank Rotterdam
   rechter plaatsvervanger
  • Kluwer
   redacteur
  • Stichting Scheidsgerecht Gezondheidszorg
   Lid van de Governancecommissie Scheidsgerecht Gezondheidszorg
  • Kluwer
   Groene Serie RP / Serie Tekst en Commentaar