For best experience please turn on javascript and use a modern browser!

Deze workshop, bedoeld voor rechters, gaat over de doorwerking van EU-grondrechten in het Nederlandse consumentenrecht.

Event details of EU-grondrechten en effectieve remedies in het Nederlandse Consumentenrecht
Start date 12 April 2018
End date 13 April 2018
Time 13:30
Location
Roeterseilandcampus - building A
Room Zaal A7.23
EU flag

In deze nationale workshop concentreren wij ons op het consumentenrecht in ruime zin, waarbij er ook aandacht zal zijn voor de wisselwerking met het mededingingsrecht. De workshop is samengesteld en zal worden geleid door dr. K.J. (Kati) Cseres, mr. J.M.L. (Anna) van Duin en prof.dr. C. (Chantal) Mak. De workshopleiders zullen in een aantal inleidende presentaties onder meer ingaan op de horizontale werking van grondrechten, de impact van de rechtspraak van het Hof van Justitie op de rol van de nationale rechter in civiele procedures en het recht op effectieve rechtsbescherming (artikel 47 Handvest), en de wisselwerking tussen mededingingsrecht en consumentenrecht. Daarnaast zal prof. F. (Fabrizio) Cafaggi (projectleider) spreken en zal mr. A.-J. (Anne-Jel) Hoelen (ACM) vanuit haar werk op het thema ingaan. Daarnaast zal in kleine groepen een aantal casus worden besproken, gebaseerd op voorbeelden uit de praktijk. Aan de hand van deze casus worden de deelnemers uitgenodigd hun ervaringen met de toepassing van EU-grondrechten in civiele zaken te delen.

Programma

In verband met de aanwezigheid van prof. Cafaggi zullen de presentaties in het Engels worden gegeven. De overige onderdelen van het programma zullen in het Nederlands worden verzorgd.

Het programma vangt aan op donderdag om 13.30 en wordt afgesloten op vrijdag om 16.30. In overleg is het mogelijk slechts een deel van het programma bij te wonen.

Op donderdagavond 12 april zal er een borrel met aansluitend een diner plaatsvinden, waarbij de deelnemers verder van gedachten kunnen wisselen.

Organisatie en financiering

De workshop is samengesteld en zal worden geleid door dr. K.J. (Kati) Cseres, mr. J.M.L. (Anna) van Duin en prof.dr. C. (Chantal) Mak.

De workshop wordt gesubsidieerd door de Europese Commissie. Aan deelname zijn daarom voor rechters geen kosten verbonden en reiskosten worden vergoed. Aan deelnemers die van verder weg reizen, wordt een hotelovernachting aangeboden.

K.J. (Kati) Cseres

Faculty of Law

European Public Law

C. (Chantal) Mak

Faculty of Law

Dep. Private Law

J.M.L. (Anna) van Duin

Faculty of Law

Dep. Private Law

Locatie

De workshop zal plaatsvinden in Amsterdam, bij de Rechtenfaculteit van de UvA op het Roeterseiland in zaal A7.23 op de 7e verdieping.

Roeterseilandcampus - building A

Room Zaal A7.23

Nieuwe Achtergracht 166
1018 WV Amsterdam

Het REJus project

De trainingsworkshop is onderdeel van het project ‘Roadmap to European effective Justice (REJus)’. In dit project wordt, kort samengevat, onderzocht hoe nationale rechters in dialoog met het Hof van Justitie van de EU effectieve remedies ontwikkelen voor schendingen van fundamentele rechten in het Unierecht. Het project omvat drie pijlers: consumentenrecht, gegevensbescherming, en migratie. Meer informatie is te vinden op de ReJus website.

Aanmelden

Er is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. Belangstellenden kunnen zich aanmelden bij Prof. Chantal Mak.

Aan deelname zijn geen kosten verbonden; reiskosten worden vergoed. Voor deelnemers die verder moeten reizen dan 100 km is er de mogelijkheid van een hotelovernachting. Indien u daarvan gebruik wenst te maken, neemt u dan graag contact met ons op.