For best experience please turn on javascript and use a modern browser!

Deze workshop, bedoeld voor rechters, gaat over de doorwerking van EU-grondrechten in het Nederlandse privaatrecht.

Event details of EU-grondrechten en effectieve remedies in het Nederlandse privaatrecht
Start date 20 April 2017
End date 21 April 2017
Time 13:00
Location
Oudemanhuispoort
Room Zaal A1.28
EU flag

De nadruk ligt op het het EU-Handvest van de Grondrechten en de betekenis daarvan voor, in het bijzonder, het (consumenten)contractenrecht en het mededingingsrecht. Daarbij zal onder meer het ‘horizontale’ effect van grondrechten aan de orde komen, alsook de impact van de rechtspraak van het Hof van Justitie op de rol van de nationale rechter in civiele procedures en het recht op effectieve rechtsbescherming (artikel 47 Handvest). Verder zal in kleine groepen een aantal casus worden besproken, gebaseerd op voorbeelden uit de praktijk. Aan de hand van deze casus worden de deelnemers uitgenodigd hun ervaringen met de toepassing van EU-grondrechten in civiele zaken te delen.

Aanmelden

Er is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. Belangstellenden kunnen zich aanmelden bij Prof. Chantal Mak.

Organisatie

De workshop is samengesteld en zal worden geleid door Chantal Mak en Anna van Duin (beiden UvA) in samenwerking met Cassandra Lange (CRvB).

C. (Chantal) Mak

Faculty of Law

Dep. Private Law

J.M.L. (Anna) van Duin

Faculty of Law

Dep. Private Law

Locatie

De workshop zal plaatsvinden op de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de UvA (Eggenszaal, OMHP A1.28, Oudemanhuispoort 4-6) in Amsterdam.

Oudemanhuispoort

Room Zaal A1.28

Oudemanhuispoort 4-6
1012 CN Amsterdam

Praktische informatie

De workshop komt in aanmerking voor PE-punten. Op donderdagavond 20 april is er een diner, waarbij de deelnemers verder van gedachten kunnen wisselen. Aan deelname zijn geen kosten verbonden; reiskosten worden vergoed. Voor deelnemers die verder moeten reizen dan 100 km is er de mogelijkheid van een hotelovernachting. Indien u daarvan gebruik wenst te maken, neemt u dan graag contact met ons op.

In verband met de aanwezigheid van Fabrizio Cafaggi – één van de projectleiders – bij de workshop, is een deel van het programma Engelstalig. De lezingen worden in het Engels gegeven, maar de casusbespreking zal (grotendeels) in het Nederlands zijn. Mocht u alvast concrete suggesties hebben voor de te bespreken casus, dan houden wij ons graag aanbevolen.

Het ACTIONES project

De workshop is onderdeel van het ‘Active Charter Training through Interaction of National Experiences' (ACTIONES) project, dat wordt gecoördineerd door het EUI Centre for Judicial Cooperation in Florence, Italië. De UvA is één van de 17 partners. In dit project wordt, kort samengevat, onderzocht hoe nationale rechters in dialoog met het Hof van Justitie van de EU effectieve remedies ontwikkelen voor schendingen van fundamentele rechten in het Unierecht. In dat kader worden transnationale en nationale trainingsworkshops georganiseerd, waarin de deelnemers actief onderzoeken op welke wijze grondrechtenbescherming in de EU kan worden gewaarborgd. Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar de website: http://www.eui.eu/Projects/CentreForJudicialCooperation/Projects/ACTIONES/ACTIONES.aspx.